جشنواره ملی زن و علم

اطلاعیه

🔴📣 اطلاعیه

دوستان، یاران و همراهان فرهیخته و ارجمند
همانگونه که مستحضرید با پایان‌یافتن مرحله ثبت‌نام در سامانه جشنواره زن و علم، فرایند غربالگری و داوری آثار آغاز شد.
در این مرحله با استناد به دستورالعمل اجرایی و مجموعه مصوبات شورای سیاستگذاری دومین جشنواره ملی زن و علم، تمامی فرم‌های ارسالی برای بررسی و احراز شرایط ورود به مرحله داوری توسط تیم غربالگری مورد بررسی قرارگرفت.
با توجه به حجم قابل توجه فرم های ارسالی به جشنواره و نیز ضرورت دقت و واکاوی بیشتر در بررسی و داوری تک‌تک فرم‌ها، مرحله غربالگری و داوری اولیه حدود یک ماه به طول انجامید.
پس از داوری اولیه توسط کمیته داوران، داوری نهایی فرم‌هایی که حداقل امتیازات لازم را براساس شیوه‌نامه داوری جشنواره کسب نموده‌اند، توسط کمیته علمی جشنواره ارزیابی گردیده و نتایج مشخص می‌گردد.

🔹مجموعه دبیرخانه جشنواره تلاش نموده در کمال دقت و بی‌طرفی و صرفا بر اساس ضوابط دستورالعمل جشنواره به بررسی فرم ها در مرحله غربالگری بپردازد.

با بهترین آرزوها💐💐💐

📇 دبیرخانه دومین جشنواره ملی زن و علم 🔅 جایزه دکتر مریم میرزاخانی 🔅

🌐 wsfestival.ir
🆔 @womenandsciencefesti

دبیرخانه جشنواره

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت.