جشنواره ملی زن و علم
چهارمین جشنواره ملی زن و علم

شورای سیاستگذاری

دکتر غلامرضا غفاری
دکتر غلامرضا غفاری
دکتر سعد الله نصیری قیداری
دکتر سعد الله نصیری قیداری
دکتر سید سروش قاضی نوری نائینی
دکتر سید سروش قاضی نوری نائینی
دکتر زهرا جواهریان
دکتر زهرا جواهریان
مهندس محمدهادی عسکری
مهندس محمدهادی عسکری
دکتر علی خاکی صدیق
دکتر علی خاکی صدیق
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
دکتر غلامحسین رحیمی شعرباف
دکتر فائزه رحمانی
دکتر فائزه رحمانی
دکتر حسین میرزایی
دکتر حسین میرزایی

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت.