جشنواره ملی زن و علم
جشنواره زن و علم

دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل اجرایی سومین جشنواره ملی زن و علم (جایزه مریم میرزاخانی)

 

مقدمه

سومین جشنواره ملی زن وعلم رویدادی با هدف تجلیل اززنان نخبه وفعال(نکوداشت زنده یاد دکترمریم میرزاخانی)می باشد. امروزه علم به عنوان یکی ازمهمترین شاخص های توسعه جوامع به شمارمی رود .به این معنا که جامعه ای به پیشرفت وتوسعه درهمه ابعاد آن دست می یابد که دانش را به عنوان محورتوسعه خودقراردهد .دراین میان نقش زنان در پیشبرد علم ومفاهیم عمیق علمی نقش چشمگیری است.

باز تعریف نقش زنان درجامعه ما طی سالهای اخیر و با تکیه بر واقعیت های موجود درفضای علمی کشور مؤیدآن است که این قشر از جامعه، نقش مهمی در پیشرفت های علمی و حیات اجتماعی کشور ایفا می نمایند. بر این اساس زنان نه تنها به عنوان نیمی از نیروهای تأثیرگذارجامعه به شمار می روند، بلکه به عنوان پایه گذارنسل آتی کشور نقشی فراتر ازآنچه ایفامی کنند، برعهده دارند . به این منظور توجه به نقش ارزنده زنان ومعرفی ظرفیت های موجود جامعه علمی زنان می تواند به منزله گشودن دریچه ای باشد برای آنکه جامعه بار دیگر تردید به توان زنان درعرصه های مختلف را کنار گذاشته و باتمام وجود بپذیرد که تفاوت های جنسیتی دراین عرصه راهی ندارد. زنده یاد دکترمریم میرزاخانی اولین دانش آموز دختری بودکه به تیم المپیاد ریاضی ایران راه یافت و مدال طلاگرفت. ایشان نخستین دانش آموز ایرانی بودکه دوسال مدال طلای المپیاد جهانی ریاضی ر ادریافت نمود.

ایشان در سال ۲۰۰۸ در سن ۳۱سالگی به مرتبه استادی ارتقاء یافت و برنده مدال فیلدز شد که  بالاترین نشان علمی رشته ریاضیات است و هر چهارسال یک بار به دانشمندان برگزیده زیر۲۰سال اهدامی شود و از آن به نوبل ریاضیات نیز تعبیر می شود .ایشان نخستین زن ونخستین ایرانی بودکه موفق به دریافت این جایزه گشت. درسال ۸۰۳۲به عضویت درآکادمی ملی علوم  آمریکا برگزیده شد ودر آوریل سال ۸۰۳۲میلادی به عضویت آکادمی علوم وهنرآمریکا درآمد . اعطای جایزه دکترمریم میرزاخانی به عنوان شخصیت فاخر علمی کشوربه زنان نخبه علمی ،فرهنگی واجتماعی می تواند موجب انگیزه های مضاعف برای بانوان به منظورنقش آفرینی بیشترآنان باشد.

ماده ۱ -تعاریف و اختصارات

جشنواره: جشنواره ملی زن و علم که هر ساله با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و با حمایت و همکاری معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده و تنی چند از دستگاه ها و مراکز علمی برگزار می شود.

وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه: منظور هر یک از دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی مورد تأییدوزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیی و یا دانشگاه آزاد اسلامی  می باشد.

شورای سیاست گذاری: منظور شورای سیاست گذاری جشنواره ملی زن و علم که سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان مربوط به جشنواره را عهده دار می باشند.

دبیرخانه مرکزی :دبیرخانه مرکزی جشنواره،مستقر در معاونت فرهنگی و اجتماعی (اداره کل فرهنگی واجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است.

۳-۲-دبیر خانه اجرایی: دبیرخانه اجرایی جشنواره، مستقر در دانشگاه میزبان (دانشگاه شهید بهشتی)

 

 

ماده۲- اهداف

– شناسایی و معرفی ظرفیت ها، استعدادهاوتوانمندی های زنان درحوزه های علمی، فرهنگی واجتماعی به منظور اثربخشی مضاعف آنان در پیشبرد اهداف توسعه ای کشور.

– توجه به نقش ارزنده زنان ومعرفی ظرفیت های موجودجامعه علمی زنان.

–  تلاش جهت تغییر نگرش جنسیتی به زن و افزایش نشاط اجتماعی بانوان.

– تشویق بانوان نخبه وفعال درزمینه علمی،فرهنگی واجتماعی باهدف تقویت غرور ملی و ایجاد انگیزه مضاعف به منظور نقش آفرینی بیشتر آنها.

– الگوسازی شخصیت های موفق و پیشرو علمی برای زنان نخبه وفعال مانند دکتر مریم میرزاخانی.

– ترویج گفتمان مسؤلیت پذیری اجتماعی زنان در حل مسائل جامعه و معطوف نمودن اذهان بانوان به توسعه فعالیت های علمی، فرهنگی واجتماعی به جهت استفاده ازظرفیت آنان درحل مشکلات جامعه.

– شناسایی سهم تولیدات علمی زنان پژوهشگر درپیشبردعلم درجمهوری اسلامی ایران.

ماده۳- شورای سیاستگذاری

شورای سیاستگذاری جشنواره به ریاست معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم و متشکل از معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت زنان وخانواده ریاست جمهوری،معاون آموزشی وزیر علوم، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، مشاوروزیرعلوم در امور بانوان، رییس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی، رئیس و یا نماینده تام الاختیار دانشگاه میزبان(دانشگاه شهید بهشتی) ، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ومدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تشکیل میگردد.

تبصره: حسب نیاز و به تشخیص شورای سیاستگذاری، فرد یا افرادی می توانند به جلسات شورا دعوت شوند.

وظایف شورای سیاستگذاری عبارت است از:

– تصویب ضوابط ودستورالعمل انتخاب برگزیدگان.

– نظارت بر اجرای دستورالعمل اجرایی جشنواره.

– مشخص کردن گروه هدف جشنواره.

– بررسی وتصویب میزان ونوع جوایز اهدایی به برگزیدگان.

– برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره.

– اخذگزارش از فرایند داوری ونظارت برآن

– نظارت بر روند اجرائی جشنواره واخذگزارش ازدانشگاه میزبان

ماده۴- دبیرخانه جشنواره: مسئولیت دبیرخانه بر عهده دبیرجشنواره می باشد.

وظایف دبیرخانه :

الف: پیگیری و اجرای تفاهم نامه میزبانی جشنواره ومصوبات شورای سیاستگذاری

ب: مستند سازی وارائه گزارش به شورای سیاستگذاری

پ: برنامه ریزی وتدارك اقدامات لازم به منظور میزبانی جشنواره

ت: برنامه ریزی وهماهنگی لازم برای اقدامات لازم با دبیرخانه مرکزی و اجرایی

ث: طراحی و پیشنهاد حوزه های رقابتی جشنواره

ج: هماهنگی طراحی و راه اندازی پایگاه های اطلاع رسانی جشنواره و فراخوان های مربوط

 • دبیرخانه مرکزی جشنواره زیر نظر مسئولین معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم فعالیت می کند.
 • سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی امور اداری مربوطه وفعالیت های دبیرخانه اجرایی توسط دبیرخانه مرکزی جشنواره صورت می گیرد.
 • دبیرخانه مرکزی جشنواره برای اجرای برخی از امور مانند طراحی سایت، پوسترو لوگو با دبیرخانه اجرایی همکاری خواهد داشت.
 • هماهنگی های اجرایی بخش اختتامیه جشنواره توسط دبیرخانه اجرایی انجام خواهد شد.
 • دبیرخانه جشنواره شامل مجموعه زیر است:
 • دبیرجشنواره
 • مدیراجرایی
 • مسئول تبلیغات و امور گرافیک
 • مسئول پشتیبانی وتدارکات
 • مسئول روابط عمومی
 • مسئول دبیرخانه
 • مسئول سایت
 • مسئول بین الملل

علاوه براین گروه، با هدف افزایش سرعت فرآیند و ایجاد ارتباط،دریافت آثار وسایر فرآیندها، می تواند از متخصصین فعال در رشته های مختلف،جهت همکاری دعوت به عمل آید.

همچنین در برگزار ی بخش اختتامیه جشنواره، هریک از این افرادبه عنوان هماهنگ کننده و انجام اموراجرایی مربوطه فعالیت خواهندنمود.

ماده-۵ بخش ها،مراحل و زمان بندی جشنواره:

 • جشنواره دریک بخش رقابتی برگزارم یشود.دراین بخش مستندات دریافتی مورد ارزیابی و داوری قرار خواهندگرفت.
 • برگزیدگان درآیین پایانی جشنواره معرفی و از آنها تقدیرخواهدشد

– فرآیند بخش رقابتی جشنواره دردو مرحله صورت می پذیرد:

الف: دریافت آثار از طریق سامانه جشنواره درزمان تعیین شده

ب: داوری و انتخاب ومعرفی برگزیدگان

زمان بندی جشنواره :

الف: ابلاغ دستورالعمل اجرایی جشنواره و اعلام فراخوان شرکت درجشنواره درتاریخ۲۷مهرماه ۱۳۹۹

ب: دریافت آثار ازطریق سامانه جشنواره حداکثر تا تاریخ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹

پ: داوری و اعلام برگزیدگان جایزه دکتر مریم میرزاخانی حداکثرتاتاریخ۲۰ آذر ماه  ماه۱۳۹۹

ث: برگزاری اختتامیه جشنواره در ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹

ماده-۶ محورهای رقابت وشرایط شرکت کنندگان و مستندات ارسالی

 • عنوان محورهای رقابتی جشنواره از قرار زیراست:
 • شاخص های علمی: باتأکید برشاخص هایی ازقبیل دریافت جوائز ملی و بین المللی، ابداعات و اختراعات، طرح های علمی برجسته،کتاب، مقالات، تعاملات علمی بین المللی و …
 • شاخص های فرهنگی و اجتماعی:
 • نقش آفرینی زنان درموضوعاتی ازقبیل فعالیت های شاخص در زمینه کارآفرینی، فعالیت های برجسته اجتماعی، فعالیت های برجسته و داوطلبانه فرهنگی، فعالیت های خیریه، محرومیت زدایی از مناطق محروم، قرآن پژوهی، ایثار وفداکاری، محیط زیست، فعالیت در زمینه گسترش تمدن ایرانی اسلامی، گسترش زبان فارسی در زمینه تخصصی و…
 • شرایط عمومی شرکت کنندگان

بانوان داوطلب در سه رده سنی می توانند در جشنواره شرکت نمایند:

الف: بانوان زیر ۴۰سال

ب: بانوان ۴۰تا ۶۵سال

ج: بانوان بالای۶۵ سال

مستندات ارسالی: شرکت کنندگان باید گزارشی ازفعالیت هاودستاوردهای علمی، فرهنگی و اجتماعی خود به همراه مستندات تأییدکننده آن ارسال نمایند.

ماده۷ -داوری جشنواره:

پس از ارسال مستندات توسط داوطلبان دریافت جایزه جشنواره، مستندات ارسالی ابتدا درکمیته علمی جشنواره مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در صورت نیاز به اصلاحات به شرکت کنندگان اطلاع داده می شود.

سپس در مرحله بعدی داوری توسط کمیته داوران جشنواره انجام خواهد شد.

 • ارزیابی فعالیت های علمی معیارهای ارزیابی دستاوردهای علمی، در دسته زیر لحاظ شده ودرفرم های داوری مورد نظرقرارمی گیرند:

الف: ارزیابی علمی، محتوایی،خلاقیت هاو نوآوری ها درفعالیت ها

ب: ارزیابی کیفی و کمی فعالیت ها و دستاوردها

 • ارزیابی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی

تبصره: فرم های داوری جشنواره توسط دبیرخانه درسایت جشنواره قرارخواهندگرفت.

 • داوران جشنواره

با توجه  به اهمیت داوری جشنواره ولزوم بهره گیری ازداوران خبره،داوران جشنواره ازمیان افرادی انتخاب می شوندکه ضمن دارا بودن صلاحیت علمی وتجربه مناسب، خود صاحب دستاوردهای بزرگ علمی در سطوح ملی و بین المللی باشند.

گروه داوران با شرایط زیرانتخاب خواهند شد:

الف: گروه داوران تخصصی شامل ۵نفرخواهد بود.

ب: داوران باید ازحسن شهرت برخوردار بوده و وجهه علمی مناسب داشته باشند

پ: اعضای گروه داوران درزمان عضویت امکان نامزدشدن خود برای دریافت جایزه را نخواهند داشت.

ت:نشست های داوران حداقل باحضور۳نفرتشکیل خواهدشد

ث: تصمیم نهایی دست کم با نصف به علاوه یک رأی موردتصویب قرارخواهدگرفت.

فرآیند داوری کلیه مراحل فرایندداوری توسط دبیرخانه مرکزی برنامه ریزی و اجرامی شود. این مراحل عبارتند از:

الف: انتخاب وگروه بندی داوران براساس گروههای تخصصی و محورهای جشنواره

ب: دسته بندی و ارسال آثارگروه های تخصصی به داوران همان گروه

پ: جمع بندی نهایی ارزیابی هیأت داوران

تبصره۱ – هر اثرتوسط حداقل۱ داور مورد ارزیابی قرارمی گیرد.

تبصره۲-گروه های تخصصی شامل: فنی ومهندسی ،علوم انسانی ،علوم پایه، کشاورزی، دامپزشکی ومحیط زیست،هنرومعماری، علوم پزشکی می شوند .

برگزیدگان:

درآئین اختتامیه جشنواره ازبرگزیدگان درهریک ازحوزه های رقابتی تقدیر و به هرکدام،تندیس جشنواره، لوح تقدیر وجایزه نقدی اهدامی شود

غلامرضا غفاری

معاون فرهنگی و اجتماعی و رئیس شورای سیاستگذاری سومین جشنواره ملی زن و علم

 

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت.