جشنواره ملی زن و علم
جشنواره زن و علم

ارتباط با دبیرخانه جشنواره

آدرس دبیرخانه مرکزی:

آدرس دبیرخانه مرکزی: تهران، شهرک قدس، بلوار خوردین، خیابان هرمزان،نبش پیروزان جنوبی، طبقه ۱۲

تلفن: ۸۲۲۳۳۲۸۴

همراه: ۰۹۹۰۰۸۳۶۶۸۶


سایت جشنواره:

http://wsfestival.ir


رایانامه:

info@wsfestival.ir

منطقه سربرگ نوار کناری خود را در حال حاضر خالی است. عجله کنید و اضافه کردن برخی از ویدجت.