جشنواره ملی زن و علم

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از جمله حامیان این جشنواره است.

دبیرخانه جشنواره

ما را دنبال کنید

شما می توانید به راحتی با ما در تماس باشید ، ما نیز از پیدا کردن دوستان جدید بسیار خوشحال میشویم.

بشترین دیدگاه ها